Zespół Szkół Ekonomicznych we Włocławku

100 - lecie


      Zespół Szkół Ekonomicznych we Włocławku w 2019 r. obchodzi 100-lecie powstania szkoły. W związku z tym od grudnia 2018 r.  dyrektor szkoły  organizuje zebrania absolwentów i sympatyków szkoły w celu zaplanowania organizacji tego jubileuszu. Powołany został Komitet Organizacyjny obchodów stulecia szkoły i VII zjazdu absolwentów na czele  z dyrektorem ZSE- p. R. Hałasińskim, jako przewodniczącym.   

 ZAPISY   

ZAPISY do 12.06


HARMONOGRAM

WSPOMNIENIA

ZAPISY