Zespół Szkół Ekonomicznych we Włocławku

Rejestracja


UWAGA!!!

       Rozpoczynamy rejestrację uczestników VII zjazdu Absolwentów ZSE.  Rejestracja odbywa się poprzez zapisy przesyłane na adres mailowy 100ekonomik@gmail.com bądź telefonicznie do szkoły. Przesłanie danych jest jednoznaczne z deklaracją udziału w uroczystościach w dniu 30 listopada 2019 r.

      Dane niezbędne  do zarejestrowania się:

- imię, imiona, nazwisko obecne i nazwisko panieńskie u kobiet

- data ukończenia szkoły, typ szkoły:  technikum, liceum, zsz, szkoła wieczorowa, zaoczna

- nazwisko wychowawcy

- deklaracja, w której części uroczystości zainteresowany chce wziąć udział:            

 w szkole /w uroczystej akademii w Browarze B/ w balu (wybrać właściwe)


     Po zarejestrowaniu prosimy o dokonanie wpłaty odpowiedniej składki, zależnej od  uczestnictwa w poszczególnych etapach uroczystości. Koszty udziału
w VII zjeździe Absolwentów ZSE: 


·         składka wpisowa  - kwota 60 za udział w części ogólnej 

·         składka -160  zł  na osobę za udział w Balu Absolwenta Podajemy numer konta: 

Rada Rodziców Zespołu Szkół Ekonomicznych, ul. Bukowa 38/40

62 1320 1120 7500 2659 2000 0001