Zespół Szkół Ekonomicznych we Włocławku

Info dla nauczycieli


Zebrania RADY PEDAGOGICZNEJ planowane

w roku szkolnym 2018/2019:

 

-  13 września ( czwartek) w sprawie zatwierdzenia planów na br. szkolny

-  21  listopada (środa ) –zebranie szkoleniowe

- 17 grudnia ( poniedziałek)- w sprawie klasyfikacji  półrocznej w klasach maturalnych ( do 14 grudnia wystawienie ocen klasyfikacyjnych)

- 28 stycznia ( poniedziałek)- w sprawie klasyfikacji  półrocznej w pozostałych klasach ( do 10 stycznia wystawienie ocen klasyfikacyjnych)

-   31 stycznia (czwartek) w sprawie podsumowania pracy w I półroczu roku szkolnego 2018/19

-  20 marca  ( środa ) - zebranie szkoleniowe RP

- 15 kwietnia ( poniedziałek)-  w sprawie klasyfikacji w klasach maturalnych ( do 12 kwietnia wystawienie  ocen klasyfikacyjnych),

-  17 czerwca ( poniedziałek ) -w sprawie klasyfikacji rocznej  ( do 14 czerwca wystawienie ocen klasyfikacyjnych)-

- 26 czerwca ( środa ) w sprawie podsumowania pracy w roku szkolnym 2018/2019

 

 Zebrania Zespołu Wychowawczego ( w środy o 15.00) :

-  10 października, 7 listopada, 5 grudnia, 6 lutego, 6 marca,  3 kwietnia, 8 maja.