Zespół Szkół Ekonomicznych

ul. Bukowa 38/40  87-80 Włocławek tel. 54 232 58 52

Informacje dla nauczycieli

Zebrania Rady Pedagogicznej są planowane w następujących terminach:

-  14 września ( środa) w sprawie zatwierdzenia planów na br. szkolny

-  15  listopada ( środa ) –zebranie szkoleniowe

- 21 grudnia ( środa) – zebranie RP w sprawie klasyfikacji w klasach czwartych 

-  18 stycznia  (środa)  w sprawie klasyfikacji  półrocznej w pozostałych klasach;

-  26 stycznia ( czwartek)  w sprawie podsumowania pracy w I półroczu roku szkolnego 2016/17;

-  22 marca  ( środa ) - zebranie szkoleniowe RP;

- 24  kwietnia ( poniedziałek)-  w sprawie klasyfikacji w klasach maturalnych ( do 21 kwietnia wystawienie ocen);

- 19 czerwca ( poniedziałek ) -w sprawie klasyfikacji rocznej ( do 14 czerwca wystawnie ocen klasyfikacyjnych); 

- 23 czerwca w  sprawie podsumowania pracy w roku szkolnym 2016/17;


Planowane zebrania z rodzicami uczniów:

- 20 września klasy pierwsze wraz ze ślubowaniem 

- 22 września zebrania z rodzicami  dla klas maturalnych i pozostałych klas 

- 23 listopada,  21 grudnia, 25 stycznia, 22  marca, 17 maja

Na zebraniach jest wymagana obecność wszystkich nauczycieli.Zebrania Zespołu Wychowawczego ( w środy o 15.00) :

- 19 października(zmiana na 26 październik),  7 grudnia, 15 marca,  19 kwietnia, 31 maja