Zespół Szkół Ekonomicznych we Włocławku

Rok szkolny 2018/2019


 • Rozpoczęcie zajęć edukacyjnych 3 września 2018 r. godz. 09.00
 • Zebranie z Rodzicami klasy pierwsze wraz ze ślubowaniem  26 września 2018 r.
 • Zebranie z Rodzicami pozostałe klasy  26 września 2018 r.
 • Zebranie z Rodzicami 14 listopad 2018 r.
 • Zebranie z Rodzicami 18 grudnia 2018 r.
 • Zimowa przerwa świateczna 23-31 grudnia 2018 r.
 • Wystawienie ocen za semestr I w klasach IV 14 grudnia 2018 r. 
 • Wystawienie ocen za semestr I w pozostałych klasach 11 stycznia 2019 r. 
 • Zebranie z Rodzicami 28 stycznia 2019 r.
 • Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie od 09 stycznia 2019 r.
 • Ferie zimowe 14 stycznia -  27 stycznia 2019 r.
 • Zebranie z Rodzicami 13 marca 2019 r.
 • Wiosenna przerwa świateczna 18 kwietnia - 23 kwietnia 2019 r.
 • Drzwi otwarte szkoły 3 kwietnia 2019 r.
 • Wystawienie ocen w klasach maturalnych do 12 kwietnia 2019 r.
 • Zakończenie roku szkolnego w klasach maturalnych 26 kwietnia 2019 r.
 • Egzaminy maturalne w sesji wiosennej od 6 maja 2019 r.
 • Zebrania z rodzicami ... maja 2019 r.
 • Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie od 18 czerwca 2019 r.
 • Wystawienie ocen w pozostałych klasach 
 •  Zakończenie zajęć edukacyjnych 21 czerwca 2019 r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019