Zespół Szkół Ekonomicznych

ul. Bukowa 38/40  87-80 Włocławek tel. 54 232 58 52

Wychowawcy klas


Technikum nr 3

· I a— wychowawca  mgr Agnieszka Gołembiewska (technik ekonomista) - zast. Kinga Rażewska

· I b— wychowawca mgr Marzena Jabłońska (technik ekonomista)

· I c— wychowawca mgr inż. Monika Otto (technik logistyk)

· I d— wychowawca mgr Jarosław Lubomski (technik logistyk)

· I e— wychowawca  mgr Magdalena Rostalska - Król (technik spedytor technik handlowiec)

· II a— wychowawca mgr Agnieszka Siedlecka (technik ekonomista)

· II b— wychowawca  mgr Barbara Szczepańska (technik ekonomista)

· II c— wychowawca  mgr Monika Krzeszewska (technik logistyk)

· II d— wychowawca  mgr Alicja Gołębiewska (technik spedytor technik handlowiec)

· III a— wychowawca mgr Piotr Bychowski (technik ekonomista)

· III b— wychowawca mgr Bartosz Woźniak (technik ekonomista)

· III c— wychowawca mgr Dorota Andrzejewska (technik ekonomista)

· III d— wychowawca mgr Jolanta Matuszewska (technik logistyk)

· III e— wychowawca mgr Marek Zieliński (technik logistyk)

· IV a— wychowawca mgr Magdalena Harmacińska (technik ekonomista)

· IV b— wychowawca mgr Halina Wolińska (technik ekonomista)

· IV c— wychowawca mgr Mariola Krzeszewska (technik logistyk)

· IV d— wychowawca mgr Jolanta Lewandowska - Makowska  (technik logistyk)