Zespół Szkół Ekonomicznych we Włocławku

Wychowawcy klas


Technikum nr 3

 • I a — wychowawca  mgr  Mariola Krzeszewska (technik ekonomista) 
 • I b — wychowawca mgr  Joanna Żuchowicz - Kwiatkowska (technik ekonomista) 
 • I c — wychowawca mgr  Jolanta Lewandowska - Makowska (technik logistyk) 
 • I d — wychowawca mgr  Angelika Brenda (technik logistyk) 
 • I e — wychowawca  mgr  Agnieszka Przybylska (technik logistyk technik spedytor) 
 • II a — wychowawca mgr Magdalena Harmacińska (technik ekonomista)
 • II b — wychowawca  mgr Marzena Jabłońska (technik ekonomista)
 • II c — wychowawca mgr inż. Monika Otto (technik logistyk) 
 • II d — wychowawca  mgr Jarosław Lubomski (technik logistyk)
 • II e - wychowawca mgr Magdalena Rostalska - Król (technik spedytor technik handlowiec)
 • III a — wychowawca mgr Agnieszka Siedlecka (technik ekonomista)
 • III b — wychowawca mgr Barbara Szczepańska (technik ekonomista)
 • III c — wychowawca mgr Monika Krzeszewska (technik logistyk)
 • III d — wychowawca mgr Alicja Gołębiewska (technik spedytor technik handlowiec)
 • IV a — wychowawca mgr Piotr Bychowski (technik ekonomista)
 • IV b — wychowawca mgr Bartosz Woźniak (technik ekonomista)
 • IV c — wychowawca mgr Dorota Andrzejewska (technik ekonomista)
 • IV d — wychowawca mgr  Jolanta Matuszewska (technik logistyk)
 • IV e — wychowawca dr Marek Zieliński (technik logistyk)