Zespół Szkół Ekonomicznych we Włocławku

Wychowawcy klas


Technikum nr 3

 • I ap — wychowawca  mgr  Izabela Łopuszyńska - Urban (technik ekonomista) 
 • I bp — wychowawca  mgr Bogumiła Kuś  (technik ekonomista) 
 • I cp  — wychowawca mgr  Izabela Czerwińska (technik logistyk) 
 • I dp — wychowawca  mgr  Joanna Kinasiewicz (technik handlowiec technik spedytor) 
 • I ag — wychowawca  mgr  Piotr Bychowski (technik ekonomista) 
 • I bg — wychowawca  mgr  Bartosz Woźniak (technik ekonomista) 
 • I cg — wychowawca mgr  Marek Zieliński (technik logistyk) 
 • I dg — wychowawca mgr  Marta Sobczak (technik logistyk) 
 • I eg — wychowawca  mgr  Adam Kotfas (technik handlowiec technik spedytor) 
 • II a — wychowawca  mgr  Mariola Krzeszewska (technik ekonomista) 
 • II b — wychowawca mgr  Joanna Żuchowicz - Kwiatkowska (technik ekonomista) 
 • II c — wychowawca mgr  Jolanta Lewandowska - Makowska (technik logistyk) 
 • II d — wychowawca mgr  Angelika Brenda (technik logistyk) 
 • II e — wychowawca  mgr  Agnieszka Przybylska (technik logistyk technik spedytor) 
 • III a — wychowawca mgr Joanna Łuczak (technik ekonomista)
 • III b — wychowawca  mgr Marzena Jabłońska (technik ekonomista)
 • III c — wychowawca mgr inż. Monika Otto (technik logistyk) 
 • III d — wychowawca  mgr Jarosław Lubomski (technik logistyk)
 • III e - wychowawca mgr Magdalena Rostalska - Król (technik spedytor technik handlowiec)
 • IV a — wychowawca mgr Agnieszka Siedlecka (technik ekonomista)
 • IV b — wychowawca mgr Barbara Szczepańska (technik ekonomista)
 • IV c — wychowawca mgr Monika Krzeszewska (technik logistyk)
 • IV d — wychowawca mgr Alicja Gołębiewska (technik spedytor technik handlowiec)