Zespół Szkół Ekonomicznych we Włocławku

Wydarzenia


Szkolny konkurs wiedzy – Historia Polski XIX i XX wieku  (rozbiory, II Rzeczpospolita)

Dnia 17 października 2018r. odbył się szkolny konkurs wiedzy dotyczący historii Polski XIX i XX wieku, zorganizowany przez p. Joannę Jeskę oraz p. Marzenę Jabłońską. Celem konkursu było pogłębienie i utrwalenie wiedzy historycznej na temat walki Polaków o Niepodległość Ojczyzny w okresie zaborów oraz kształtowania granic i ustroju Polski na progu niepodległości. W konkursie wzięło udział 21 uczniów z klas: 1b, 1e, 2a, 2b, 2d, 3b, 4a, 4b, 4c.  Jury przyznało nagrody książkowe za I, II i III miejsce: I miejsce zajęli ex aequo: uczennica kl. 3b – Karolina Grzybowska oraz uczeń kl. 2b – Dominik Jóźwiak; II miejsce zajęła uczennica kl. 4a – Malwina Rosiak; III miejsce zajęła uczennica kl. 2d – Michalina Kucharska. Wszyscy uczniowie, którzy wzięli udział w konkursie, otrzymali dyplomy. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!


W dniu 8 listopada 2018 roku uczniowie klas czwartych z okazji zbliżających się obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości mieli okazję do przypomnienia sobie wydarzeń i postaci związanych z tym okresem w historii Rzeczpospolitej. Prowadzona przez Panią Joannę Kinasiewicz prelekcja wraz z prezentacją przybliżyła naszych uczniów do czasów, kiedy wolność została Polakom odebrana na 123 lata. Przypomnieliśmy sobie wspólnie kto i kiedy dokonał rozbiorów, jak do nich doszło, kto pielęgnował pamięć o polskości i nie pozwolił by zginęła. Uczniowie z zaciekawieniem słuchali o tych, którzy działali czynnie biorąc udział w powstaniach przeciwko zaborcom, jak i o tych, którzy tworzyli ku pokrzepieniu serc Polaków. Przypomnieliśmy sobie okoliczności powstania Pieśni Legionów Polskich, która przerodziła sie w hymn państwowy. W dniu jutrzejszym zostanie od wspólnie odśpiewany przez całą społeczność Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku o godzinie 11.11


Laureatka i Finalistki Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy

Karolina Chlebosz z klasy 3d technikum uzyskała tytuł Laureatki I miejsca VII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy. Natomiast Karolina Grzybowska i Żaneta Chwiałkowska z klasy 3b zdobyły tytuły Finalistek zajmując odpowiednio IV i IX miejsce. Etap finałowy odbył się 19 października  2018 roku w siedzibie Politechniki Białostockiej.

Olimpiada miała trzy etapy. I etap odbył się 18 września 2018 roku. Uczniowie wypełniali test on - line składający się z 50 pytań jednokrotnego wyboru. II etap olimpiady odbył się 2 października 2018 r. i polegał również na rozwiązaniu testu składającego się z 50 pytań jednokrotnego wyboru, ale już o wyższym stopniu trudności.  Do etapu III zakwalifikowało się 100 uczniów z całej Polski. Finał przeprowadzany został w dwóch częściach: część pierwszą etapu finałowego stanowił test składający się z 30 zadań zamkniętych jednokrotnego wyboru. Do części drugiej etapu finałowego zakwalifikowało się 20 uczniów, którzy uzyskali największą liczbę punktów z testu. Finałowa dwudziestka odpowiadała ustnie na wylosowane pytania przed komisją i publicznością.

Uczestnicy olimpiady musieli wykazać się znajomością przepisów prawa pracy, BHP, rozwiązywania sporów zbiorowych, dialogu społecznego, dyrektyw i konwencji UE, sytuacji na polskim i europejskim rynku pracy. Niezbędna okazała się gruntowna znajomość wielu ustaw i rozporządzeń, m.in. z zakresu usług i instytucji rynku pracy. Uczniowie przygotowywali się do udziału w olimpiadzie po opieką merytoryczną nauczycielki przedmiotów zawodowych pani Joanny Żuchowicz – Kwiatkowskiej.

Oprócz nagród rzeczowych, wszystkie trzy finalistki uzyskały indeks na Politechnikę Białostocką. Ponadto Laureatka I miejsca otrzymała w nagrodę staż w Instytucie Analiz Rynku Pracy, indeks do Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku oraz cenną nagrodę rzeczową od Prof. Barbary Kudryckiej - Posła do Parlamentu Europejskiego.

Laureatce i Finalistkom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !!!

 

 POMAGAMY POTRZEBUJĄCYM

 Po raz kolejny młodzież naszej szkoły – członkowie Szkolnego Koła PCK pod opieką p. Doroty Andrzejewskiej włączyła się w akcję organizowaną przez Oddział Rejonowy PCK we Włocławku, tj. zbiórkę pieniężną do puszek kwestarskich, z której zebrane fundusze przeznaczone zostaną na pomoc socjalną rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji bytowej. W akcji ph. „Pomagamy Potrzebującym” w dn. 28.09.2018r. Ekonomik reprezentowały: z kl. IIc: Oliwia Nowak, Wiktoria Tymburska, Roksana Zambrzycka, Patrycja Skrzypińska; z kl. IIb: Wiktoria Bryszewska, Weronika Zawidzka, Milena Osińska, Magda Puchalska, Marta Korpalska, Julia Kałmin; z kl. IIIc: Karolina Filipek, Wiktoria Kulewska, Marika Zajączkowska, Katarzyna Rakowska.

Europejski Dzień Języków Obcych

26 września obchodzimy Europejski Dzień Języków. To coroczne święto języków ustanowione zostało w 2001 roku z inicjatywy Rady Europy, która chce zachęcić 800 milionów Europejczyków z 47 krajów do nauki języków obcych – niezależnie od wieku. Różnorodność językowa stanowi kluczowy czynnik  bogatego dziedzictwa kulturowego naszego kontynentu.

Podstawowe cele Europejskiego Dnia Języków to:

  1. Ukazanie opinii publicznej znaczenia uczenia się i nauczania  języków, jak również  konieczności urozmaicania oferty językowej w celu szerzenia idei  wielojęzyczności oraz porozumienia pomiędzy różnymi kulturami;
  2. Promowanie różnorodności kulturowej i językowej Europy jako bogactwa, które należy rozwijać i pielęgnować;
  3. Propagowanie uczenia się języków przez całe życie: zarówno  w szkole, jak i poza nią,  w  celu kontynuacji nauki, jak i na potrzeby kariery  zawodowej, zwiększenia mobilności czy też dla własnej przyjemności lub udziału w wymianie międzynarodowej.

Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych pod opieką nauczycieli języka angielskiego, niemieckiego, włoskiego i rosyjskiego przyłączyli się również do obchodów tego święta. Przygotowali gazetki, plakaty oraz prezentacje multimedialne na temat wybranych krajów. Zespół nauczycieli języków obcych dziękuje wszystkim uczniom, którzy zaangażowali się w to przedsięwzięcie. Już za rok kolejna edycja!