Zespół Szkół Ekonomicznych

ul. Bukowa 38/40  87-80 Włocławek tel. 54 232 58 52

WydarzeniaMłodzieżowa Rada Miasta
22 GRUDNIA 2017 ROK, Przewodniczący Rady Miasta Włocławek p. Rafał Sobolewski, ogłosił listę osób, które w tej kadencji będą reprezentować włocławskich uczniów w MRM. Nasi kandydaci znaleźli się na liście wygranych. Organizacją i opieką nad grupą zajmuje się p. Izabela Łopuszyńska - Urban. Dziękujemy także za pomoc, przy organizacji wyborów, p. Alicji Gołębiewskiej. JESZCZE RAZ GRATULUJEMY;) ALEKSANDRZE, MILENIE ORAZ KAMILOWI;) I ŻYCZYMY SUKCESÓW!!!
Laureaci MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU na prezentację multimedialną w ramach programu „Powiedz Stop Dopalaczom – chroń swoje życie”, współfinansowanego ze środków Gminy Miasto Włocławek, organizowanego przez Odział Rejonowy PCK we Włocławku: I miejsce – NORBERT NOWACZEWSKI, kl. II a technikum II miejsce – KAROLINA GRZYBOWSKA, kl. II b technikum W konkursie wzięło udział 6 uczniów szkoły (etap międzyszkolny: Norbert Nowaczewski, Wiktoria Nowakowska, Wiktoria Jóźwiak – IIa T, Karolina Grzybowska – IIb T; etap szkolny: Marta Korpalska – Ib T, Patrycja Kruszczyńska – IIa T). Opieka merytoryczna nad uczniami – p. Dorota Andrzejewska (pedagog szkolny, opiekun SK PCK). Laureatom i uczestnikom – serdecznie GRATULUJEMY !!!!!!! 

W dniu 13.12.2017r. reprezentacje klas i nauczycieli (p. Dorota Andrzejewska,   p. Alicja Gołębiewska, p. Beata Nowacka, p. Jolanta Lewandowska-Makowska, p. Bartosz Woźniak) uczestniczyły w szkolnym wydarzeniu sportowym tj. wspólnym treningu AEROBIKU,
zorganizowanym w ramach etapu rejonowego XXVI OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY PROMOCJI ZDROWEGO STYLU ŻYCIA , organizowanej przez Polski Czerwony Krzyż. Impreza miała na celu promowanie wśród społeczności szkolnej aktywności fizycznej i prowadzenie zdrowego stylu życia. Trening przeprowadził p. Marek Zieliński. Imprezę zorganizowała p. D. Andrzejewska (opiekun SK PCK,
pedagog szkolny) i p. A. Gołębiewska. Wszystkim uczestnikom serdecznie DZIĘKUJEMY !!!!!
OWE
Uprzejmie informuję, że do zawodów Okręgowych Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zakwalifikowały si następujące osoby:
Sylwia Mroczkowska, Magdalena Ćwiklińska, Malwina Rosiak, Dominika Mendel. Zawody Okręgowe odbędą się w dniu 12 stycznia 2018r. 
Opiekunem merytorycznym w/w uczennic jest p.Agnieszka Gołembiewska
Wyniki konkurs „Czy znasz historię Włocławka?”
W kategorii : Szkoła Podstawowa
I miejsce – Adam Gaworski (Szkoła Podstawowa nr 20 –Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 we Włocławku)
II miejsce –Aleksandra Sęk (Szkoła Podstawowa z Oddziałem Integracyjnym im. Polskich Noblistów w Kruszynie)
III miejsce – Wiktoria Ozarzewska (Szkoła Podstawowa z Oddziałem Integracyjnym im. Polskich Noblistów w Kruszynie)
W kategorii: Szkoła Gimnazjalna
I miejsce – Natalia Tuszyńska (Szkoła Podstawowa z Oddziałem Integracyjnym im. Polskich Noblistów w Kruszynie)
II miejsce –Aleksandra Zagajewska (Szkoła Podstawowa nr 23 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
III miejsce – Kornelia Gębicka (Szkoła Podstawowa nr 23 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

Etap szkolny XXVI Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia – 17.11.2017r., organizowanej przez 
Polski Czerwony Krzyż,
opiekunowie szkolni: p. Dorota Andrzejewska, p. Alicja Gołębiewska. W etapie szkolnym wzięło udział 35 uczniów
z klas: Ib, Ic, Ie, Id, IIa, IId, IIIc.
Laureaci: I miejsce - Weronika Zawidzka (I B) – uczennica będzie reprezentować szkołę na
etapie rejonowym II miejsce – Weronika Dąbrowska (I D) III miejsce – Karolina Chlebosz (II D) / Oliwia Jastrzębska (II A)
WYRÓŻNIENIE- Weronika Wesołowska (II D) GRATULUJEMY !!!!!
Bożonarodzeniowa akcja Banku Żywności
1, 2 i 3 grudnia wolontariusze z Zespołu Szkół Ekonomicznych uczestniczyli w przedświątecznej akcji Bank Żywności, w trakcie której zachęcali klientów marketów Tesco I Biedronka – do dzielenia się zakupionymi produktami żywnościowymi z włocławianami będącymi w trudnej sytuacji socjalnej i bytowej. Wolontariusze działali w piątek od godz. 15.00 do 18.00; w sobotę od godz. 9.00 do 15.00 oraz w niedzielę od 10.00 do 15.00. Łącznie w czasie 3 dni zbiórki zebrano 2098, 69 kg Wolontariusze biorący udział w akcji to : Żaneta Chwiałkowska z kl. 2b, Karolina Grzybowska z kl. 2b, Angelika Grajbich z kl. 3a, Klaudia Szydłowska z kl. 3a, Patrycja Górczyńska z kl. 2a, Patrycja Marta Górczyńska z kl. 2a , Marta Falkowska z kl. 4a. Paulina Szczech 3a i Malwina Rosiak 3aWszystkim wolontariuszom serdecznie dziękuję za zaangażowanie. Dzięki nim 5 paczek trafi do rodzin uczniów naszej szkoły.   Koordynator Szkolnego Koła Wolontariatu Danuta Galczak 


Bezpieczna + spotkania

W ramach Rządowego Programu Bezpieczna + w miesiącu październiku i listopadzie w naszej szkole odbyły się zajęcia warsztatowe rozwijające w uczniach poczucie pewności siebie, samoakceptacji i konsekwencji w dążeniu do celu. Udział w nich wzięły wszystkie pierwsze klasy Technikum. Prowadzącą warsztaty była Pani Grażyna Cudna - pedagog z Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej we Włocławku.

Andrzejki w Ekonomiku
Jak co roku Samorząd Uczniowski zorganizował Kącik Wróżb z okazji Andrzejek. Były wróżby, losy i słodycze. Wróżeniem z dłoni zajęła się p.
 Izabela Łopuszyńska - Urban. Organizację wspierały p. Bogumiła Kuś i p.Izabela Czerwińska.
Spotkanie w ramach programu Bezpieczna +

Dnia 22 listopada nasza młodzież uczestniczyła w spotkaniu z panem Zbigniewem Brendą, prezesem Towarzystwa Miłośników Włocławka a zarazem członkiem zarządu Włocławskiego Towarzystwa Naukowego oraz przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej Województwa Kujawsko- Pomorskiego. Spotkanie zapoczątkował wykład na temat rewaloryzacji zabudowy śródmieścia Włocławka, który odbył się w Kujawskiej Szkole Wyższej w ramach VIII Festiwalu Nauki, Kultury i Przedsiębiorczości. Festiwal wpisuje się w proces integracji środowisk lokalnych, poprzez popularyzację wiedzy i nauki oraz promocję miasta i regionu. W dalszej części spotkania młodzież uczestniczyła w dyskusji na temat znaczenia rewitalizacji dla poprawy estetyki miasta oraz kierunku rozwoju miejskiej oferty, tak aby Włocławek stał się atrakcyjnym miastem zarówno dla jego mieszkańców jak i przybywających turystów.
Młodzież była również zainteresowana działalnością Towarzystwa Miłośników Włocławka wśród lokalnej społeczności i jego współpracą z lokalnymi instytucjami na rzecz promocji naszego miasta.
Spotkanie wpisuje się w realizację rządowego programu „Bezpieczna +” , który zakłada rozszerzenie współpracy młodzieży Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku ze środowiskiem lokalnym.
Zainspirowani spotkaniem uczniowie naszej szkoły stworzyli fotogalerię pt. „ Moje ulubione zakątki we Włocławku „ , zachęcającą do spędzenia wolnego czasu w naszym mieście.

„Pamiętajcie o ogrodach …”

8 listopada 2017r. n-le bibliotekarze – p. Danuta Galczak i p. Kinga Rażewska – zorganizowali poranek poetycki „Pamiętajcie o ogrodach”. Gościem imprezy była p. Agnieszka Jankowska – na co dzień bibliotekarka pełniąca funkcję starszego kustosza w filii nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku. Wielką pasją pani Agnieszki Jankowskiej jest poezja. Ma ona na swoim koncie dwa tomiki ( „Drzwi do mojego nieba” oraz „Pajęczyna”). Oprócz poezji pisała również felietony do prasy lokalnej. Pani Agnieszka opowiadała o swoich początkach poetyckich,
o pierwszych wierszach pisanych na zamówienie koleżanek i kolegów, o inspiracjach polskimi poetami już w szkole średniej. Jej poezja przenika na wskroś trafnością spostrzeżeń, lakonicznością, pięknymi porównaniami, odwagą i otwartością. To, po części, unoszenie się ponad ziemią i bycie w chmurach a z drugiej strony - twarde stąpanie po ziemi. Inspiracją zawsze jest życie i jego zaskakujące zwroty. Pod koniec spotkania kilku naszych szkolnych początkujących poetów zaprezentowało (poprzez kolegów) wiersze swojego autorstwa, do których później odniosła się p. Agnieszka, zachęcając młodych poetów do kontynuowania pisania.
Poranek upłynął w poetyckiej, nastrojowej atmosferze, którą potęgowały sceneria i dekoracje, a także poezja śpiewana prezentowana przez młodzież. Wszyscy byli oczarowani osobą naszego gościa. Pani Agnieszka Jankowska zgodziła się uczestniczyć w przyszłości jako juror w konkursach literackich, organizowanych przez nauczycieli bibliotekarzy. Po oficjalnym spotkaniu młodzi poeci mogli osobiście zadać p. Agnieszce pytania o swoją poezję, o kwestie literackie i techniczne. Poranek zorganizowano w ramach projektu poetyckiego „Pamiętajcie
o ogrodach..”, którego celem jest propagowanie poezji, rozwijanie poetyckich pasji, uwrażliwianie na świat i drugiego człowieka. Elementami projektu były zorganizowane wcześniej przez nauczyciela polonistę panią Kingę Rażewską - szkolne konkursy recytacji poezji Leśmiana. W poranku uczestniczyły klasy – 2a, 2b, 3a, 1a Technikum nr 3
Zorganizowana przez bibliotekę szkolną impreza poetycka wpisuje się także
w realizację rządowego programu „Bezpieczna +” , który zakłada rozszerzenie współpracy młodzieży Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku ze środowiskiem lokalnym.


Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
W dniu 8 listopada odbył się etap szkolny XXXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. W zawodach I stopnia wzięło udział 18 uczniów klas 2, 3 i 4. Hasło przewodnie bieżącej edycji brzmi „Wyzwania współczesnego rynku pracy”. XXXI Olimpiada objęta została honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju. Zawody szkolne będą miały charakter pisemny i składały się z trzech elementów:
- jednego pytania o charakterze ogólnym nawiązującego do hasła przewodniego Olimpiady (do wyboru z dwóch propozycji),
 - zadania z podstaw ekonomii,
 - 30 pytań testowych (każde z jedną prawidłową odpowiedzią). Opiekunem merytorycznym młodzieży, biorącej udział w OWE jest p. Agnieszka Gołembiewska.

Szkolna Akcja Profilaktyczna „Nie daj szansy AIDS”

        25 października 2017r. młodzież klas II technikum uczestniczyła w zajęciach edukacyjno-profilaktycznych w ramach programu „Nie daj szansy AIDS”, współfinansowanego ze środków Gminy Miasto Włocławek. Spotkanie uczniów ze specjalistą p. Anną Grabowską-Dąbek zorganizowała p. Dorota Andrzejewska, opiekun Szkolnego Koła PCK w ramach współpracy z Odziałem Rejonowym PCK.                    Celem powyższej akcji było podniesienie poziomu wiedzy uczniów o HIV i AIDS, a w związku z tym ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem HIV.


Wycieczka do Bydgoszczy

19 października uczniowie ekonomika wybrali sie do kinoteatru Adria w Bydgoszczy na spektakl w języku angielskim pt. FAHREINHEIT 451, wystawiany przez aktorów z teatru English Theatre pochodzących z Anglii. Sztuka została napisana na podstawie słynnej książki science fiction Ray'a Bradbury' ego pod tym samym tytułem i opowiada o czasach w których czytanie książek jest nielegalne. Książki, a nawet ludzie je czytający, są spalone przez strażaków a ludzie są ogłupiani przez wielkie ściany telewizorów, które mają w domach.
To były emocje! Świetni aktorzy, pomysłowa scenografia, trzymająca w napięciu akcja a to wszystko wzbogacone językiem angielskim. Wycieczkę zorganizowały nauczycielki języka angielskiego: mgr Bogusia Kuś, mgr Izabela Czerwińska i nauczycielka religii mgr Anna Chojnacka.  Udział w wycieczce wzięli uczniowie klas: 4a, 4d, 3c, 3a, 2d i 1b.

Rozstrzygnięcie konkursów bibliotecznych 

 18 października nastąpiło rozstrzygnięcie konkursów organizowanych przez bibliotekę szkolną. Pani dyr. Maria Walczak wręczyła nagrody laureatom konkursów. W konkursie fotograficznym „Książka , którą warto przeczytać” dwa I miejsca ex aequo otrzymały: Sandra Szpiegowska z kl. 2a oraz Kamila Tomaszewska z kl. 3e Laureatką II miejsca została Karolina Chlebosz z kl. 2d Dwa III miejsca ex aequo zajęły Patrycja Górczyńska z kl. 2a oraz Norbert Nowaczewski z kl. 2a Wyróżnienia otrzymały: Martyna Arent z kl. 4a oraz Karolina Grzybowska z kl. 2b W konkursie literackim na recenzję ciekawej książki dwa I miejsca ex aequo zajęły : Sandra Szpiegowska z kl. 2a oraz Karolina Grzybowska z kl. 2b Dwa II miejsca ex aequo: Wiktoria Jóźwiak z kl. 2a i Tobiasz Doliński z kl. 2d III miejsce zdobył Marcin Skowroński z kl. 2d Wyróżnienie otrzymali: Natalia Suwałowska z kl. 2d i Kacper Kurzawski z kl. 2d W konkursie plastycznym na projekt okładki ulubionej książki I miejsce zajęła Patrycja Miłek z kl. 1a a wyróżnienie Sebastian Kopczyński z kl. 3e Wszyscy otrzymali nagrody książkowe. Gratulujemy ! Pokonkursową wystawę fotograficzno-plastyczną można będzie podziwiać w holu szkoły na parterze od piątku – 20 października. Informacje na temat rozstrzygnięcia konkursów, nagrodzone zdjęcia i prace plastyczne oraz recenzje książek można również zobaczyć / przeczytać na stronie internetowej biblioteki.

 Książki dotowane z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w „Ekonomiku” !

 Technikum nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych jest jedną z dwóch szkół we Włocławku, które otrzymały w tym roku dotację na zakup nowości czytelniczych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 3.

Cieszę się bardzo, że nasze starania przyniosły taki efekt. To duży zastrzyk finansowy dla biblioteki. Dzięki temu powiększy i odświeży się nasz księgozbiór. Łączna kwota dotacji wynosi 15 tys. zł. Zapytania ofertowe skierowaliśmy do kilku włocławskich księgarń. Najkorzystniejszą ofertę złożyła księgarnia „Gdańscy”. Zakup nowości czytelniczych , wybranych zresztą przez samą młodzież w trakcie specjalnych ubiegłorocznych „Wyborów książek” – to najlepsza forma promocji  czytelnictwa w szkole. Żeby zachęcić młodych czytelników do czytania i rozwijać ich czytelnicze pasje należy liczyć się z ich opiniami i zadbać o to, żeby biblioteka dysponowała nowościami czytelniczymi. Nasza biblioteka ma teraz taką możliwość. Książek jest ponad 700. Każdą z nich przed wypożyczeniem trzeba skatalogować i sklasyfikować. 
Z księgozbioru , który stopniowo i systematycznie  udostępniamy mogą korzystać również rodzice uczniów naszej szkoły. Zapraszamy !                                                                                                         Danuta Galczak nauczyciel bibliotekarz w Zespole Szkół Ekonomicznych we Włocławku. 

Ustanawiamy rekordu w jednoczesnej resuscytacji na fantomach.

16 października, to Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca. W 2017 roku obchodzony jest po raz piąty z inicjatywy Europejskiej Rady Resuscytacji. Celem akcji jest popularyzacja wiedzy na temat zasad udzielania pierwszej pomocy osobie, u której wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia.

Uczniowie naszej szkoły czynnie włączyli się w działania przeprowadzane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku. Młodzież uczestniczyła w warsztatach resuscytacji krążeniowo oddechowej nabywając praktycznej wiedzy niezbędnej do ratowania ludzkiego życia.

Ponadto czworo uczniów naszej szkoły: Kacper Rafalski, Sebastian Kopczyński, Wiktor Kobuszewski
i Jakub Izraelski włączyło się w osiąganie rekordu w jednoczesnej resuscytacji przez jak największą liczbę osób, który zainicjowała Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Gratulujemy wiedzy, umiejętności i odwagi. Opiekunem młodzieży była Pani Monika Krzeszewska.

 

Literacki  Dzień Nauczyciela

 13 października, w Zespole Szkół  Ekonomicznych świętowaliśmy Dzień Edukacji Narodowej, zwany potocznie Dniem Nauczyciela.  Młodzież pod kierunkiem Pani Kingi Rażewskiej, polonistki i nauczyciela bibliotekarza, przygotowała imprezę czytelniczo-literacko-teatralną, będącą trawestacją „Dziadów” Adama Mickiewicza. Montaż słowno-muzyczny, dowcipne dialogi, urokliwie  wplecione piosenki odnosiły się do dzieła naszego najwybitniejszego wieszcza.

Młodzież naszej szkoły ponownie odkryła swoje zdolności krasomówcze, czytelnicze, aktorskie, muzyczne, taneczne, interpretatorskie. Wszystko okraszono nastrojową  scenografią  i specjalnie przygotowanymi na tę okoliczność dekoracjami i strojami oraz dużą dawką humoru, bo, jak powiedział Ignacy Krasicki – „… i śmiech niekiedy może być nauką, kiedy się z przywar, nie z osób  natrząsa..”

 Dopalacze - zagrożenie dla zdrowia

W dniu 04.10.2017r. uczniowie klasy Ia wraz z pedagogiem szkolnym p. Dorotą Andrzejewską mieli okazję uczestniczyć w spotkaniu edukacyjnym pt. „Dopalacze – zagrożenie dla zdrowia i życia”, które odbyło się w Klubie „Stara Remiza” we Włocławku. Przedsięwzięcie profilaktyczne zorganizowane było przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku a spotkanie z młodzieżą z naszej i innych szkół poprowadził p. Andrzej Olczyk – psycholog i specjalista terapii uzależnień.

Olimpiada Logistyczna       

   4 października w naszej szkole odbył się etap szkolny X Jubileuszowej Olimpiady Logistycznej organizowanej przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu. Uczniowie klas II, III i IV zmagali się z 25 pytaniami z zakresu magazynowania, dystrybucji i transportu.  W tym roku w konkursie wystartowała liczba 40 uczestników. Na najlepszych czekają indeksy na studia, wartościowe nagrody rzeczowe, płatne staże oraz zwolnienie z części pisemnej egzaminu zawodowego. Organizatorami były p. Monika Otto i p. Monika Krzeszewska


„Pomagamy potrzebującym”

W dniu 29 września 2017r. uczniowie naszej szkoły, członkowie Szkolnego Koła PCK z pod opieką opiekuna p. Doroty Andrzejewskiej aktywnie uczestniczyli w zbiórce pieniężnej do puszek kwestarskich w ramach akcji organizowanej przez Odział Rejonowy PCK ph. „Pomagamy potrzebującym”, z której środki przeznaczone zostaną na pomoc socjalną rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji bytowej.

Uczniowie biorący udział w zbiórce to: Marika Zajączkowska, Katarzyna Rakowska (IIc); Karolina Lewandowska, Aleksandra Śmietańska (IIIa); Patryk Leśniewski, Korneliusz Łęgowski, Kacper Stocki (IIIb); Wanesa Hofman, Ewelina Kawczyńska, Aleksandra Przybylska, Jakub Rogowski, Weronika Siniakiewicz, Wanesa Stecka, Daria Targańska (IIIc). Postawa w/w uczniów zasługuje na uznanie
i pochwałę !!!        

Narodowe Czytanie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego

 2 września w Bibliotece Pedagogicznej przy Kujawsko-Pomorskim Centrum  Edukacji Nauczycieli odbyło się Narodowe Czytanie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. Imprezę współorganizowali z pracownikami biblioteki uczniowie naszej szkoły, którzy zainscenizowali fragmenty tego arcydzieła (Karolina Grzybowska, Patryk Pączek, Karolina Chlebosz, Gracjan Mielcarek, Marta Rutkowska) pod kierunkiem pani Danuty Galczak. Były występy zespołu folklorystycznego „Echo Kujaw”, losowanie i czytanie cytatów z „Wesela”, wspólne pamiątkowe zdjęcia.

Ogłaszając werdykt kolejnej edycji Narodowego Czytania Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda powiedział – „ Naprawdę warto po raz kolejny mam nadzieję, bo jestem przekonany, że każdy już czytał w swoim życiu „Wesele” – przeczytać tę piękną pozycję naszej literatury, przeczytać ją razem. Przypomnieć sobie te niezwykle ważne dla naszej historii, dla naszej kultury, dla fundamentów tego, co nazywamy polskością, te niezwykle ciekawe strofy dramatu, arcydramatu”.

W tym roku na lekturę Narodowego Czytania można było głosować od 23 stycznia do 15 lutego. Do wyboru były cztery utwory: „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego; „Pamiątki Soplicy” Henryka Rzewuskiego; „Beniowski” Juliusza Słowackiego i „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. Łącznie na wszystkie lektury oddano 37 tysięcy głosów. „Wesele” uzyskało 18 tysięcy głosów.

Przypomnijmy, że Narodowe Czytanie po raz pierwszy odbyło się w 2012 roku. Czytano wówczas „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W latach kolejnych były to :

- w 2013 r. Dzieła Fredry

- w 2014 r. Trylogia Henryka Sienkiewicza

- w 2015 r. „Lalka” Bolesława Prusa

- w 2016 r. „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza

„Wesele” stworzył krakowski artysta uniwersalny przełomu wieków – XIX i XX. Wyspiański był wybitnym pisarzem - dramaturgiem, poetą, malarzem, rysownikiem, pasjonatem teatru, scenografem.  Wśród szkolnych kolegów Stanisława Wyspiańskiego byli m.in. : Mehoffer, Rydel, Estreicher, Przerwa – Tetmajer.

              Wyspiański skończył studia malarskie w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie pod dyrekcją Jana Matejki. Jednocześnie uczęszczał na Uniwersytet Jagielloński, gdzie słuchał wykładów z historii sztuki, historii i literatury. Do najwybitniejszych dramatów Wyspiańskiego należą : „Warszawianka”, „Lelewel”, „Noc listopadowa”, „Wyzwolenie”, „Klątwa”, „Sędziowie”, „Akropolis”, „Bolesław Śmiały”, „Kazimierz Wielki” i oczywiście „Wesele”. Dramaty zebrane znajdziecie w naszej szkolnej bibliotece. Albumy malarstwa i rysunku, które zostały wyeksponowane na dzisiejszej wystawie okolicznościowej – także.

              „Wesele” to dramat w trzech aktach, najsłynniejsze dzieło literackie Wyspiańskiego. Utwór powstał na kanwie autentycznego wydarzenia – wesela poety i dramaturga Lucjana Rydla z Jadwigą Mikołajczykówną, chłopką z podkrakowskich Bronowic.  Prapremiera sztuki odbyła się 16 marca 1901 r. w Krakowie w Teatrze Miejskim. W tym samym roku w Krakowie „Wesele” zostało opublikowane po raz pierwszy.

              „Wesele” składa się z trzech aktów. Akt I jest aktem realistycznym, napisanym w konwencji komedii realistycznej. Akt II natomiast jest aktem symboliczno – wizyjnym. Obie te konwencje przeplatają się w akcie III. Utwór ma budowę szopkową. Jest kontynuacją dramatów romantycznych. Przedstawia sytuację duchową narodu, nawiązując m.in. do rzezi galicyjskiej z 1846r.  Autor docieka przyczyn niemocy Polaków w dążeniu do odzyskania niepodległości, wytykając i obnażając narodowe przywary.

Akcja dramatu rozgrywa się w listopadową noc, w Bronowicach, w domu Włodzimierza Tetmajera. Dziś znajduje się tam muzeum Stanisława Wyspiańskiego. W chacie weselnej spotyka się społeczeństwo polskie, nie znające się wzajemnie, nie chcące się poznać, pełne uprzedzeń.

              Wyspiański przedstawił w „Weselu” gorzki obraz polskiego społeczeństwa, skłóconego, rozdartego, w którym każda grupa społeczna żyje oddzielnie a porozumienie narodowe jest niemożliwe. W kontekście dzisiejszej sytuacji politycznej jest to lektura wciąż aktualna i ponadczasowa.

              Dramat Wyspiańskiego został przetłumaczony na 10 języków. W języku polskim ukazało się ponad 120 wydań „Wesela”.

              W 1973 r. powstała ekranizacja „Wesela” w reżyserii Andrzeja Wajdy. Autorem scenariusza jest Andrzej Kijowski, autorem zdjęć Witold Sobociński. Muzykę skomponował Stanisław Radwan a scenografię stworzył Tadeusz Wybult. W rolach głównych wystąpiła plejada najwybitniejszych polskich aktorów – Daniel Olbrychski w roli Pana Młodego, Ewa Ziętek w roli Panny Młodej, Andrzej Łapicki w roli Poety, Maja Komorowska w roli Racheli, Wojciech Pszoniak w roli Dziennikarza i Stańczyka, Marek Walczewski w roli Gospodarza i inni.

 Na podstawie tekstu „Wesela” powstała również piosenki w wykonaniu Marka Grechuty i Grażyny Treli.