Zespół Szkół Ekonomicznych we Włocławku

Wydarzenia

Stypendyści Fundacji ANWIL dla Włocławka

Karolina Chlebosz z klasy 3d, Karolina Grzybowska, Żaneta Chwiałkowska  z klasy 3b i Szymon Siedlecki z klasy 4d otrzymali stypendium „Primi inter Pares”. Program stypendialny Fundacji ANWIL dla Włocławka, wspiera zdolnych i utalentowanych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Stypendium jest wypłacane w okresie od 1 września 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. w wysokości 300 zł miesięcznie. 


17.11.2018r. uczniowie klasy IVc: Przemysław Gorący, Weronika Siniakiewicz oraz Oskar Kalociński pod opieką Bogumiły Kuś wzięli udział w Grze Miejskiej zorganizowanej przez Urząd Miasta Włocławek. Zadaniem uczestników Gry było przemieszczanie się przy pomocy mapy po oznaczonej trasie, wykonywanie zadań i odgadywanie zagadek. O zwycięstwie zadecydowała ilość zdobytych punktów. Uczniowie musieli wykonać wiele zadań i odpowiedzieć na wiele pytań w trakcie trwającej niespełna cztery godziny gry odbywającej się w centrum miasta. Tematem przewodnim Gry Miejskiej, zatytułowanej „Ulicami Śródmieścia”, było przybliżenie mieszkańcom rewitalizowanego obszaru miasta – jego historii i stanu obecnego. Drużyna "Ekonomik" zajęła  trzecie miejsce. Uczniowie otrzymali nagrody: bony podarunkowe oraz bilety do kina.

 

Etap szkolny 43 Olimpiady Języka angielskiego

 

W dniu 13 listopada odbył się etap szkolny 43 Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego, zorganizowany przez p. Lidię Miętkiewicz. Do zmagań konkursowych przystąpiło 20 uczniów, musieli zmierzyć się z niezwykle wymagającymi zadaniami leksykalno-gramatycznymi. Najlepszy wynik na tym etapie otrzymał Przemysław Gorący z klasy 4c. Chociaż nie dostał się do kolejnego etapu, to serdecznie mu gratulujemy, ponieważ poziom trudności był bardzo wysoki. Wszystkich uczniów natomiast zachęcamy do dalszego zgłębiania wiedzy językowej.

Szkolny konkurs wiedzy – Historia Polski XIX i XX wieku  (rozbiory, II Rzeczpospolita)

Dnia 17 października 2018r. odbył się szkolny konkurs wiedzy dotyczący historii Polski XIX i XX wieku, zorganizowany przez p. Joannę Jeskę oraz p. Marzenę Jabłońską. Celem konkursu było pogłębienie i utrwalenie wiedzy historycznej na temat walki Polaków o Niepodległość Ojczyzny w okresie zaborów oraz kształtowania granic i ustroju Polski na progu niepodległości. W konkursie wzięło udział 21 uczniów z klas: 1b, 1e, 2a, 2b, 2d, 3b, 4a, 4b, 4c.  Jury przyznało nagrody książkowe za I, II i III miejsce: I miejsce zajęli ex aequo: uczennica kl. 3b – Karolina Grzybowska oraz uczeń kl. 2b – Dominik Jóźwiak; II miejsce zajęła uczennica kl. 4a – Malwina Rosiak; III miejsce zajęła uczennica kl. 2d – Michalina Kucharska. Wszyscy uczniowie, którzy wzięli udział w konkursie, otrzymali dyplomy. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!


W dniu 8 listopada 2018 roku uczniowie klas czwartych z okazji zbliżających się obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości mieli okazję do przypomnienia sobie wydarzeń i postaci związanych z tym okresem w historii Rzeczpospolitej. Prowadzona przez Panią Joannę Kinasiewicz prelekcja wraz z prezentacją przybliżyła naszych uczniów do czasów, kiedy wolność została Polakom odebrana na 123 lata. Przypomnieliśmy sobie wspólnie kto i kiedy dokonał rozbiorów, jak do nich doszło, kto pielęgnował pamięć o polskości i nie pozwolił by zginęła. Uczniowie z zaciekawieniem słuchali o tych, którzy działali czynnie biorąc udział w powstaniach przeciwko zaborcom, jak i o tych, którzy tworzyli ku pokrzepieniu serc Polaków. Przypomnieliśmy sobie okoliczności powstania Pieśni Legionów Polskich, która przerodziła sie w hymn państwowy. W dniu jutrzejszym zostanie od wspólnie odśpiewany przez całą społeczność Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku o godzinie 11.11


Laureatka i Finalistki Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy

Karolina Chlebosz z klasy 3d technikum uzyskała tytuł Laureatki I miejsca VII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy. Natomiast Karolina Grzybowska i Żaneta Chwiałkowska z klasy 3b zdobyły tytuły Finalistek zajmując odpowiednio IV i IX miejsce. Etap finałowy odbył się 19 października  2018 roku w siedzibie Politechniki Białostockiej.

Olimpiada miała trzy etapy. I etap odbył się 18 września 2018 roku. Uczniowie wypełniali test on - line składający się z 50 pytań jednokrotnego wyboru. II etap olimpiady odbył się 2 października 2018 r. i polegał również na rozwiązaniu testu składającego się z 50 pytań jednokrotnego wyboru, ale już o wyższym stopniu trudności.  Do etapu III zakwalifikowało się 100 uczniów z całej Polski. Finał przeprowadzany został w dwóch częściach: część pierwszą etapu finałowego stanowił test składający się z 30 zadań zamkniętych jednokrotnego wyboru. Do części drugiej etapu finałowego zakwalifikowało się 20 uczniów, którzy uzyskali największą liczbę punktów z testu. Finałowa dwudziestka odpowiadała ustnie na wylosowane pytania przed komisją i publicznością.

Uczestnicy olimpiady musieli wykazać się znajomością przepisów prawa pracy, BHP, rozwiązywania sporów zbiorowych, dialogu społecznego, dyrektyw i konwencji UE, sytuacji na polskim i europejskim rynku pracy. Niezbędna okazała się gruntowna znajomość wielu ustaw i rozporządzeń, m.in. z zakresu usług i instytucji rynku pracy. Uczniowie przygotowywali się do udziału w olimpiadzie po opieką merytoryczną nauczycielki przedmiotów zawodowych pani Joanny Żuchowicz – Kwiatkowskiej.

Oprócz nagród rzeczowych, wszystkie trzy finalistki uzyskały indeks na Politechnikę Białostocką. Ponadto Laureatka I miejsca otrzymała w nagrodę staż w Instytucie Analiz Rynku Pracy, indeks do Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku oraz cenną nagrodę rzeczową od Prof. Barbary Kudryckiej - Posła do Parlamentu Europejskiego.

Laureatce i Finalistkom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !!!

 

 POMAGAMY POTRZEBUJĄCYM

 Po raz kolejny młodzież naszej szkoły – członkowie Szkolnego Koła PCK pod opieką p. Doroty Andrzejewskiej włączyła się w akcję organizowaną przez Oddział Rejonowy PCK we Włocławku, tj. zbiórkę pieniężną do puszek kwestarskich, z której zebrane fundusze przeznaczone zostaną na pomoc socjalną rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji bytowej. W akcji ph. „Pomagamy Potrzebującym” w dn. 28.09.2018r. Ekonomik reprezentowały: z kl. IIc: Oliwia Nowak, Wiktoria Tymburska, Roksana Zambrzycka, Patrycja Skrzypińska; z kl. IIb: Wiktoria Bryszewska, Weronika Zawidzka, Milena Osińska, Magda Puchalska, Marta Korpalska, Julia Kałmin; z kl. IIIc: Karolina Filipek, Wiktoria Kulewska, Marika Zajączkowska, Katarzyna Rakowska.

Europejski Dzień Języków Obcych

26 września obchodzimy Europejski Dzień Języków. To coroczne święto języków ustanowione zostało w 2001 roku z inicjatywy Rady Europy, która chce zachęcić 800 milionów Europejczyków z 47 krajów do nauki języków obcych – niezależnie od wieku. Różnorodność językowa stanowi kluczowy czynnik  bogatego dziedzictwa kulturowego naszego kontynentu.

Podstawowe cele Europejskiego Dnia Języków to:

  1. Ukazanie opinii publicznej znaczenia uczenia się i nauczania  języków, jak również  konieczności urozmaicania oferty językowej w celu szerzenia idei  wielojęzyczności oraz porozumienia pomiędzy różnymi kulturami;
  2. Promowanie różnorodności kulturowej i językowej Europy jako bogactwa, które należy rozwijać i pielęgnować;
  3. Propagowanie uczenia się języków przez całe życie: zarówno  w szkole, jak i poza nią,  w  celu kontynuacji nauki, jak i na potrzeby kariery  zawodowej, zwiększenia mobilności czy też dla własnej przyjemności lub udziału w wymianie międzynarodowej.

Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych pod opieką nauczycieli języka angielskiego, niemieckiego, włoskiego i rosyjskiego przyłączyli się również do obchodów tego święta. Przygotowali gazetki, plakaty oraz prezentacje multimedialne na temat wybranych krajów. Zespół nauczycieli języków obcych dziękuje wszystkim uczniom, którzy zaangażowali się w to przedsięwzięcie. Już za rok kolejna edycja!