Zespół Szkół Ekonomicznych we Włocławku

Absolwenci


Szanowni Państwo!

      W październiku 2014 roku odbył się już VI zjazd byłych uczniów naszej szacownej jubilatki. Jak każdy wcześniejszy był udany. Wielu Gości – absolwentów ZSE odwiedziło mury szkoły na Bukowej.
      Jako Dyrektor ZSE jestem w pełni usatysfakcjonowany z przebiegu uroczystości. Najważniejsze jednak, że nasi Goście czuli się dobrze i byli zadowoleni z sentymentalnego powrotu do wspomnień z lat młodości. Mieli okazję odwiedzić swoje ulubione miejsca w szkole, zasiąść jeszcze raz w szkolnej ławie.
      Dziękuję głównym organizatorom VI zjazdu absolwentów. To ich determinacja przyniosła powodzenie tego wydarzenia i wspomogła społeczność szkolną  w organizacji obchodów 95 rocznicy powstania naszej placówki.   
      Przygotowana przez szkołę uroczysta akademia, odbyła się w Centrum Kultury „Browar B”. W sposób wyjątkowy podkreśliła święto szkoły oddając jednocześnie atmosferę, charakter i specyfikę Ekonomika, dawnej Handlówki.
      Wspólne działania szkoły i Stowarzyszenia Absolwentów ZSE zakończyły się sukcesem. Potwierdziły, że integracja pokoleń jest możliwa i daje pozytywne efekty. Sprzyja to pozytywnemu postrzeganiu szkoły i promuje ZSE
w środowisku lokalnym. 
                                
  Dyrektor szkoły  Robert Hałasiński

 

 

Stowarzyszenie Absolwentów Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku powołane zostało w dniu 28 kwietnia 2008 r. przez grupę byłych uczniów szkoły.

Założyciele Stowarzyszenia Absolwentów ZSE:

Krystyna Czajkowska, Stefan Czarniak , Jerzy Dmuchowski , Jolanta Droszyńska, Teresa Jaśkiewicz , Stefania Jędrzejewska , Franciszek Kobyłecki, Jan Kosiński, Sławomir Kukiełczyński, Wanda Kwiatkowska , Irena Langnerowicz , Wanda Muszalik, Andrzej Niewiadomski, Iwona Palińska-Kacprowicz, Teresa Pniewska, Anna Sobczak , Irena Wadoń , Maria Walczak, Bogumił Witkowski , Edward Wyrzykowski. 

Prace związane z rejestracją Stowarzyszenia trwały do lutego 2009 r. Decyzją Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 18.02.2009 r. Stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 000323784 

 Celem Stowarzyszenia jest : 

 · utrzymywanie łączności pomiędzy absolwentami wszystkich typów i rodzajów szkół wchodzących w skład ZSE, 

 · integracja środowiska absolwentów oraz uczniów i słuchaczy, a także pracowników Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku, 

 · promowanie szkoły i jej absolwentów w środowisku lokalnym, 

 · współpraca ze szkołą i podejmowanie działań na rzecz utrwalania tradycji i historii placówki, 

 · wspieranie celów edukacyjnych szkoły, 

 · propagowanie wiedzy z zakresu ekonomii i nauk pokrewnych, 

 · inicjowanie i popieranie różnych form kontynuacji kształcenia absolwentów, 

 · wspieranie i organizacja przedsięwzięć o charakterze społecznym, kulturalnym i charytatywnym, związanych ze środowiskiem Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku, 

 · reprezentowanie i obrona interesów członków Stowarzyszenia. 

 Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów ZSE: 

 · Prezes – Bogumił Witkowski 

 · Wiceprezes – Wanda Muszalik 

 · Wiceprezes – Maria Walczak 

 · Sekretarz – Irena Wadoń 

 · Skarbnik – Anna Wesołowska 

 Komisja rewizyjna: 

 · Przewodniczący – Jan Kosiński 

 · Zastępca przewodniczącego – Andrzej Niewiadomski 

 · Sekretarz – Iwona Palińska – Kacprowicz 

 Komisja etyki: 

 · Przewodniczący – Stefan Czarniak 

 · Zastępca przewodniczącego – Jolanta Droszyńska 

 · Sekretarz – Jerzy Dmuchowski 

Pierwszym zadaniem nowo powołanego Stowarzyszenia było współorganizowanie V jubileuszowego Zjazdu Absolwentów ZSE, który odbył się 17 października 2009 r. Zadanie zostało wykonane z powodzeniem, ku uciesze zainteresowanych. Kolejny VI zjazd w 2014 r. także był współorganizowany przez Stowarzyszenie.

DEKLARACJA

Odsyłacz do pliku *.pdf (20 KB)