Zespół Szkół Ekonomicznych we Włocławku

Administracja i obsługa

  • Czaja Irmina
  • Górczyńska Milena
  • Komorowska Jolanta
  • Wiwatowska Monika
  • Malinowska Agnieszka
  • Pawłowska Elżbieta
  • Skowroński Romuald
  • Stokwisz Paweł
  • Śmiechowska Anna
  • Zalewska Elżbieta