Zespół Szkół Ekonomicznych

ul. Bukowa 38/40  87-80 Włocławek tel. 54 232 58 52

administracja i obsługa

Barańska Krystyna
Czaja Irmina
Grzybowska Ewa
Górczyńska Milena
Stasiak Jadwiga
Wiwatowska Monika
Kaźmierczak Bożena
Malinowska Agnieszka
Pawłowska Elżbieta

Skowroński Romuald
Stasiak Wiesława
Stasińska Elżbieta
Stokwisz Paweł
Zalewska Elżbieta
Żurawska Mirosława