Zespół Szkół Ekonomicznych

ul. Bukowa 38/40  87-80 Włocławek tel. 54 232 58 52

administracja i obsługa

Barańska Krystyna
Czaja Irmina
Grzybowska Ewa
Górczyńska Milena

Komorowska Jolanta
Stasiak Jadwiga
Wiwatowska Monika
Malinowska Agnieszka
Pawłowska Elżbieta

Skowroński Romuald
Stasiak Wiesława
Stokwisz Paweł

Śmiechowska Anna
Zalewska Elżbieta