Zespół Szkół Ekonomicznych we Włocławku

Dokumenty szkolne


Statut Technikum nr 3 w ZSE  Odsyłacz do pliku *.pdf 

Statut Branżowej Szkoły I Stopnia w ZSE  Odsyłacz do pliku *.pdf 


Program Wychowawczo - Profilaktyczny   Odsyłacz do pliku *.pdf 

Regulamin Rady Rodziców Odsyłacz do pliku *.pdf 

Regulamin Biblioteki Odsyłacz do pliku *.pdf 

Regulamin działania Rady Pedagogicznej Odsyłacz do pliku *.pdf 

Regulamin pełnienia dyżurów nauczycielskich Odsyłacz do pliku *.pdf 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Odsyłacz do pliku *.pdf 

Procedura  przyjmowania  i  rozpatrywania  skarg  i  wniosków  Odsyłacz do pliku *.pdf  Załacznik *.pdf 

Regulamin centrum multimedialnego Odsyłacz do pliku *.pdf 


Wniosek o wydanie zaświadczenia dla absolwentów Odsyłacz do pliku *.pdf

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji Odsyłacz do pliku *.pdf 

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa Odsyłacz do pliku *.pdf  Obowiązek informacyjny   Odsyłacz do pliku *.pdf