Zespół Szkół Ekonomicznych

ul. Bukowa 38/40  87-80 Włocławek tel. 54 232 58 52

Statut ZSE Odsyłacz do pliku *.pdf 

Program wychowawczy Odsyłacz do pliku *.pdf 

Szkolny Program Profilaktyki Odsyłacz do pliku *.pdf (20 KB) Odsyłacz do pliku *.pdf 

Regulamin Rady Rodziców Odsyłacz do pliku *.pdf 

Regulamin Biblioteki Odsyłacz do pliku *.pdf 

Regulamin działania Rady Pedagogicznej Odsyłacz do pliku *.pdf 

Regulamin pełnienia dyżurów nauczycielskich Odsyłacz do pliku *.pdf 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Odsyłacz do pliku *.pdf 

Procedura  przyjmowania  i  rozpatrywania  skarg  i  wniosków  Odsyłacz do pliku *.pdf  Załacznik *.pdf 

Regulamin centrum multimedialnego Odsyłacz do pliku *.pdf 


Wniosek o wydanie zaświadczenia dla absolwentów Odsyłacz do pliku *.pdf

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji Odsyłacz do pliku *.pdf 

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa Odsyłacz do pliku *.pdf