Zespół Szkół Ekonomicznych we Włocławku

DYREKTOR 

mgr Robert Hałasiński

 

WICEDYREKTOR 

mgr Maria Walczak

 

Kierownik szkolenia praktycznego  

mgr Katarzyna Lewandowska