Zespół Szkół Ekonomicznych we Włocławku

Pedagog


 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

 

MAGDALENA HARMACIŃSKA

 

 

8.00 - 14.00

 

10.20 - 16.00

 

11.00 - 15.00

 

8.00 - 12.00

 

8.00 - 13.00

 

DOROTA ANDRZEJEWSKA

 

 

10.00 - 15.00

 

8.00 - 13.00

 

8.00 - 13.00

 

8.30 - 15.00

 

10.00 - 15.00



Klasy pod opieką pedagoga:

 - p. D. Andrzejewska:

1d, 1e, 2 b,  2 d,  2 e,  3 c , 3 d ,  4 b , 4 c

 

- p. M. Harmacińska:

1a, 1b, 1c, 2 a,  2 c ,  3 a , 3 b , 4 a , 4 d , 4 e 


 

       Pedagodzy szkolni:

  • oferują  pomoc psychologiczno-pedagogiczną polegającą na wspieraniu uczniów w problemach edukacyjnych i wychowawczych,
  • prowadzą konsultacje indywidualne w  zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, 
  •  koordynują realizację Szkolnego Programu Profilaktyki i Programu Wychowawczego, kształtujących właściwe zachowania  i postawy uczniów. 
  •  wspierają nauczycieli, wychowawców i rodziców w problemach wychowawczych,