Zespół Szkół Ekonomicznych

ul. Bukowa 38/40  87-80 Włocławek tel. 54 232 58 52

pedagog


Dzień tygodnia

mgr Dorota Andrzejewska

mgr Magdalena Harmacińska

Poniedziałek

11:00 - 15:00

8:00 - 13:30

Wtorek

8:00 - 14:00

10:00 - 15:00

Środa

8:00 - 14:15

8:50 - 14:50

Czwartek

9:40 - 15:40

8:00 - 13:00

Piątek

8:00 - 12:00

10:00 - 15:00

Klasy pod opieką pedagoga:

 - p. D. Andrzejewska:

1 b,  1 d,  1 e,  2 c , 2 d ,  3 b , 3 c ,  4 c , 4 d

 

- p. M. Harmacińska:

1 a,  1 c ,  2 a , 2 b , 3 a , 3 d , 3 e ,  4 a ,  4 b 


 

       Pedagodzy szkolni:

·       oferują  pomoc psychologiczno-pedagogiczną polegającą na wspieraniu uczniów w problemach edukacyjnych i wychowawczych,

·       prowadzą konsultacje indywidualne w  zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, 

·      koordynują realizację Szkolnego Programu Profilaktyki i Programu Wychowawczego, kształtujących właściwe zachowania  i postawy uczniów. 

·       wspierają nauczycieli, wychowawców i rodziców w problemach wychowawczych,