Zespół Szkół Ekonomicznych we Włocławku

Profile kształcenia


Technik ekonomista - 4 lata

 

Zdając egzamin zawodowy zdobędziesz kwalifikacje: 

 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji 

Prowadzenie rachunkowości 

Twoja kariera 

 Znajdziesz zatrudnienie w bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, urzędach, biurach rachunkowych, przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych, oraz prowadząc własną firmę. 

Możliwości uzyskania dodatkowych kwalifikacji 

 Technik ekonomista ma możliwość uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik rachunkowości po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych.

 Nauczane języki obce: 

 Język angielski 

 Język niemiecki 

 Język rosyjski 

 Język włoski 

W zawodzie tym będą realizowane dwa przedmioty ogólnokształcące na poziomie rozszerzonym: 

 Do wyboru: język obcy (angielski lub niemiecki), geografia lub matematyka 

Rozszerzenia tych przedmiotów ułatwią Ci zdawanie ich na poziomie rozszerzonym na maturze oraz dostanie się na studia.

 

 

 

Technik logistyk - 4 lata 

 

Zdając egzamin zawodowy zdobędziesz kwalifikacje: 

Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania 

Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych 

Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych 

Twoja kariera 

 Znajdziesz zatrudnienie w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo – spedycyjnych jednostki samorządu terytorialnego, na stanowiskach specjalistycznych. Logistycy są poszukiwanie w każdej dziedzinie.

Nauczane języki obce: 

 Język angielski 

 Język niemiecki 

 Język rosyjski 

W zawodzie tym będą realizowane dwa przedmioty ogólnokształcące na poziomie rozszerzonym: 

 Do wyboru: Język obcy angielski , geografia lub matematyka 

Rozszerzenia tych przedmiotów ułatwią Ci zdawanie ich na poziomie rozszerzonym na maturze oraz dostanie się na studia. 

 

 

Technik spedytor  - 4 lata 

 

Zdając egzamin zawodowy zdobędziesz kwalifikacje: 

Organizacja i nadzorowanie transportu

Obsługa klientów i kontrahentów

Twoja kariera 

 Znajdziesz zatrudnienie w firmach logistycznych, usługowych, transportowo – spedycyjnych 

Nauczane języki obce: 

 Język angielski 

 Język niemiecki 

 Język rosyjski 

W zawodzie tym będą realizowane dwa przedmioty ogólnokształcące na poziomie rozszerzonym: 

 Do wyboru: Język obcy angielski , geografia lub matematyka 

Rozszerzenia tych przedmiotów ułatwią Ci zdawanie ich na poziomie rozszerzonym na maturze oraz dostanie się na studia. 

 

 

Technik handlowiec - 4 lata 

 

Zdając egzamin zawodowy zdobędziesz kwalifikacje: 

Prowadzenie sprzedaży 

 Prowadzenie działalności handlowej 

Twoja kariera 

 Znajdziesz zatrudnienie w działach handlowych, instytucjach promocji i marketingu, jako przedstawiciel handlowy, jako personel zarządzający placówkami detalicznymi i hurtowymi. 

Możliwości uzyskania dodatkowych kwalifikacji 

 Technik handlowiec ma możliwość uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik księgarstwa po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji Prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej 

Nauczane języki obce: 

 Język angielski 

 Język niemiecki 

 Język rosyjski 

 W zawodzie tym będą realizowane dwa przedmioty ogólnokształcące na poziomie rozszerzonym: 

 Do wyboru: język obcy angielski , geografia lub matematyka 

Rozszerzenia tych przedmiotów ułatwią Ci zdawanie ich na poziomie rozszerzonym na maturze oraz dostanie się na studia.