Zespół Szkół Ekonomicznych

ul. Bukowa 38/40  87-80 Włocławek tel. 54 232 58 52

rada pedagogiczna

Andrzejewska Dorota (pedagog, wdż)
Brenda Angelika (język niemiecki, przedmioty zawodowe)
Buszka Krzysztof ()
Bychowski Piotr (wychowanie fizyczne)
Chojnacka Anna (religia)
Czerwińska Izabela (język angielski)
Galczak Danuta (biblioteka, język rosyjski)

Gołembiewska Agnieszka (przedmioty zawodowe)

Gołębiewska Alicja (biologia, chemia, fizyka,  historia, przedmioty zawodowe)
Hałasiński Robert - dyrektor (przedmioty zawodowe)
Harmacińska Magdalena (pedagog, wdż.)
Jabłońska Marzena (język włoski. historia)

ks. Jarosław Szpolorowski (religia)
Kotfas Adam (przedmioty zawodowe)

Krzeszewska Mariola (geografia )
Krzeszewska Monika (przedmioty zawodowe logistyczne)

Kus Bogumiła (język angielski)
Lewandowska Katarzyna - kierownik kształcenia praktycznego (matematyka)
Lewandowska — Makowska Jolanta (język rosyjski, historia)
Lewandowski Piotr (przedmioty ekonomiczne)
Lubomski Jarosław (wychowanie fizyczne. przedmioty zawodowe)
Łopuszyńska — Urban Izabela (prawo, wos, przedmioty zawodowe)
Matuszewska Jolanta (przedmioty zawodowe ekonomiczne)
Nowacka Beata (przedmioty zawodowe)
Otto Monika (przedmioty zawodowe logistyczne)
Przybylska Agnieszka (język angielski)
Rażewska Kinga (język polski, biblioteka)
Rostalska — Król Magdalena (język angielski)
Roszek — Strzyżewska Beata (matematyka, informatyka)
Siedlecka Agnieszka (matematyka)

Sobczak Marta (język angielski)

Szczepańska Barbara (język polski)

Walczak Maria - wicedyrektor (język polski, wiedza o kulturze)
Waśniewska Katarzyna ()
Wolińska Halina - (przedmioty zawodowe )
Woźniak Bartosz (wychowanie fizyczne)
Zieliński Marek (wychowanie fizyczne)
Żuchowicz — Kwiatkowska Joanna (przedmioty zawodowe)