Zespół Szkół Ekonomicznych we Włocławku

Rada Pedagogiczna

 • Andrzejewska Dorota (pedagog, wdż)
 • Brenda Angelika (język niemiecki, przedmioty zawodowe)
 • Buszka Krzysztof ()
 • Bychowski Piotr (wychowanie fizyczne)
 • Chojnacka Anna (religia)
 • Czerwińska Izabela (język angielski)
 • Gołembiewska Agnieszka (przedmioty zawodowe)
 • Gołębiewska Alicja (biologia, chemia, fizyka,  historia, przedmioty zawodowe)
 • Hałasiński Robert - dyrektor (przedmioty zawodowe)
 • Harmacińska Magdalena (pedagog, wdż.)
 • Jabłońska Marzena (język włoski. historia)
 • ks. Jarosław Szpolorowski (religia)
 • Kotfas Adam (przedmioty zawodowe)
 • Krzeszewska Mariola (geografia )
 • Krzeszewska Monika (przedmioty zawodowe logistyczne)
 • Kus Bogumiła (język angielski)
 • Lewandowska Katarzyna - kierownik kształcenia praktycznego (matematyka)
 • Lewandowska — Makowska Jolanta (język rosyjski, historia)
 • Lewandowski Piotr (przedmioty ekonomiczne)
 • Lubomski Jarosław (przedmioty zawodowe)
 • Łopuszyńska — Urban Izabela (prawo, wos, przedmioty zawodowe)
 • Matuszewska Jolanta (przedmioty zawodowe ekonomiczne)
 • Nowacka Beata (przedmioty zawodowe ekonomicznr)
 • Otto Monika (przedmioty zawodowe logistyczne)
 • Przybylska Agnieszka (język angielski)
 • Rażewska Kinga (język polski, biblioteka)
 • Rostalska — Król Magdalena (język angielski)
 • Roszek — Strzyżewska Beata (matematyka, informatyka)
 • Siedlecka Agnieszka (matematyka)
 • Sobczak Marta (język angielski)
 • Szczepańska Barbara (język polski)
 • Walczak Maria - wicedyrektor (język polski)
 • Woźniak Bartosz (wychowanie fizyczne)
 • Zieliński Marek (wychowanie fizyczne)
 • Żuchowicz — Kwiatkowska Joanna (przedmioty zawodowe)
 • Szatkowska Karolina (język polski, historia)
 • Krzemiński Maciej (j. polski)
 • Miętkiewicz Lidia (j. angielski)
 • Mirzejewska Marta (j. niemiecki)
 • Kania Anna (j. rosyjski)
 • Kinasiewicz Joanna (historia, his)
 • Jeska Joanna (his, wos)
 • Kolczyńska Joanna (matematyka)
 • Lipiński Karol  (chemia)
 • Wojciechowski Grzegorz (fizyka)
 • Jankowski Maciej (informatyka)
 • Sompolski Michał (edukacji dla bezpieczeństwa)
 • Marciniak Jarosław (wych. fiz.)
 • Muraczewska Małgorzata (przedmioty ekonomiczne)
 • Wenerski Mariusz (przedmioty ekonomiczne)
 • Pyrek Olga (przedmioty ekonomiczne) 
 • Szymańska Marzena (przedmioty zawodowe)