Zespół Szkół Ekonomicznych we Włocławku

Samorząd uczniowski

RADA  SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO  2018/2019

Przewodniczący

Bartłomiej Kownacki 2b

Zastępcy:

Patryk Pączek 4b

Patryk Kamiński 4d

Skarbnicy:

Zuzanna Woźniak 1a

Sekretarz:

Tobiasz Doliński 3d

 

Opiekunka SU:

p. IZABELA CZERWIŃSKA


PLAN DZIAŁAŃ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

1.           Wybory organów Samorządu Uczniowskiego

- organizacja wyborów Rady Samorządu Uczniowskiego

- organizacja wyborów radnych Młodzieżowej Rady Miasta

2.           Organizacja pracy Samorządu Uczniowskiego

- zatwierdzenie Regulaminu Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2017/18

- powołanie sekcji: porządkowej, informacyjnej, charytatywnej i redakcyjnej

- opracowanie planu działalności Samorządu Uczniowskiego

- opracowanie harmonogramu posiedzeń Rady Samorządu Uczniowskiego

 3.           Opiniowanie wniosków Rady Pedagogicznej, Zespołu Wychowawczego i dokumentów szkolnych

- zwołanie Rady Samorządu Uczniowskiego i zaopiniowanie wniosków o skreśleniu uczniów z listy szkolnej

- opiniowanie dokumentów szkolnych

4.           Współuczestnictwo w organizacji uroczystości szkolnych            

- złożenie kwiatów pod pomnikiem Stefana Żeromskiego

- dekoracje imprez szkolnych

5.           Organizacja imprez i konkursów szkolnych:

- Dzień Chłopaka (zakup słodyczy)

- Andrzejki (wróżby i szczęśliwe losy)

- Mikołajki (zakup słodyczy, konkurs)

- Koncert i licytacja gadżetów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, sprzedaż ciast (dochód przeznaczony na WOŚP)

- Walentynki (konkurs)

- Dzień Kobiet (zakup słodyczy)

- Rozgrywki sportowe z okazji Pierwszego Dnia Wiosny

- Turniej międzyklasowy z okazji Dnia Dziecka

6.             Organizacja akcji szkolnych

-Porządkowanie grobów byłych pracowników szkoły

- Współorganizacja „Drzwi otwartych”

 7.           Współuczestnictwo w akcjach organizowanych przez społeczne ośrodki pomocy i rozwijanie postaw wrażliwości na zło i krzywdę innych

- Udział w akcji charytatywnej fundacji na rzecz osób niewidomych i niedowidzących

- Udział w akcji charytatywnej WOŚP

- Współpraca ze Szkolnym Kołem Wolontariatu (zbiórka karm i darów)

 8.           Informowanie społeczności szkolnej o przedsięwzięciach i działaniach Samorządu Uczniowskiego

- Prowadzenie tablicy ogłoszeń Samorządu Uczniowskiego i gazetki tematycznej

- Działalność sekcji informacyjnej

9.           Inne

- „Szczęśliwy numerek” ( w każdy poniedziałek)