Zespół Szkół Ekonomicznych we Włocławku

Rekrutacja


 NABÓR ELEKTRONICZNY

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kształcenia proponowaną przez Zespół Szkół Ekonomicznych we Włocławku.W roku szkolnym 2019/2020 proponujemy kształcenie w następujących zawodach:

 

Technikum nr 3

·       technik ekonomista

·       technik logistyk

·       technik handlowiec

·       technik spedytor 


Szkoła Branżowa I stopnia nr 7

  • sprzedawca
  • magazynier - logistyk  


 NABÓR ELEKTRONICZNY


REGULAMIN REKRUTACJI

Zarządzenie Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji

 

       

 

Technik ekonomista 

 

Zdając egzamin zawodowy zdobędziesz kwalifikacje: 

 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji 

Prowadzenie rachunkowości 

Twoja kariera 

 Znajdziesz zatrudnienie w bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, urzędach, biurach rachunkowych, przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych, oraz prowadząc własną firmę. 

Możliwości uzyskania dodatkowych kwalifikacji 

 Technik ekonomista ma możliwość uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik rachunkowości po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych.

 Nauczane języki obce: 

 Język angielski 

 Język rosyjski /  Język włoski 

W zawodzie tym będą realizowane dwa przedmioty ogólnokształcące na poziomie rozszerzonym: 

 język angielski , geografia 

Przedmiot uzupełniajacy:

historia i społeczeństwo

Rozszerzenia tych przedmiotów ułatwią Ci zdawanie ich na poziomie rozszerzonym na maturze oraz dostanie się na studia.

 

 

 

Technik logistyk 

 

Zdając egzamin zawodowy zdobędziesz kwalifikacje: 

Obsługa magazynów

Organizacja transportu

Twoja kariera 

 Znajdziesz zatrudnienie w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo – spedycyjnych jednostki samorządu terytorialnego, na stanowiskach specjalistycznych. Logistycy są poszukiwanie w każdej dziedzinie.

Nauczane języki obce: 

 Język angielski 

 Język niemiecki / Język rosyjski 

W zawodzie tym będą realizowane dwa przedmioty ogólnokształcące na poziomie rozszerzonym: 

język angielski, matematyka 

Przedmiot uzupełniajacy:

historia i społeczeństwo

Rozszerzenia tych przedmiotów ułatwią Ci zdawanie ich na poziomie rozszerzonym na maturze oraz dostanie się na studia. 

 

 

Technik spedytor 

 

Zdając egzamin zawodowy zdobędziesz kwalifikacje: 

Organizacja transportu i obsługa klientów i kontrahentów

Twoja kariera 

 Znajdziesz zatrudnienie w firmach logistycznych, usługowych, transportowo – spedycyjnych 

Nauczane języki obce: 

 Język angielski 

 Język niemiecki /  Język rosyjski 

W zawodzie tym będą realizowane dwa przedmioty ogólnokształcące na poziomie rozszerzonym: 

 język  angielski , geografia 

Przedmiot uzupełniajacy:

historia i społeczeństwo

Rozszerzenia tych przedmiotów ułatwią Ci zdawanie ich na poziomie rozszerzonym na maturze oraz dostanie się na studia. 

 

 

Technik handlowiec 

 

Zdając egzamin zawodowy zdobędziesz kwalifikacje: 

Prowadzenie sprzedaży 

 Prowadzenie działalności handlowej 

Twoja kariera 

 Znajdziesz zatrudnienie w działach handlowych, instytucjach promocji i marketingu, jako przedstawiciel handlowy, jako personel zarządzający placówkami detalicznymi i hurtowymi. 

Możliwości uzyskania dodatkowych kwalifikacji 

 Technik handlowiec ma możliwość uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik księgarstwa po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji Prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej 

Nauczane języki obce: 

 Język angielski 

 Język niemiecki /  Język rosyjski 

 W zawodzie tym będą realizowane dwa przedmioty ogólnokształcące na poziomie rozszerzonym: 

 język  angielski , geografia 

Przedmiot uzupełniajacy:

historia i społeczeństwo

Rozszerzenia tych przedmiotów ułatwią Ci zdawanie ich na poziomie rozszerzonym na maturze oraz dostanie się na studia. 

 

 


 

PRZYJDŹ ZOBACZ ZOSTAŃ

W

EKONOMIKU